Basis-GGZ

De Nederlandse overheid maakt een onderscheid tussen psychische klachten die thuis horen in de zogenaamde Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Bij Provego kunt u terecht voor klachten die binnen de Basis GGZ vallen. Dit zijn de lichte tot matige problemen, waarbij (kortdurende) behandeling door een psycholoog gebeurt.
Voor behandeling in de Basis GGZ heeft u een verwijzing van de huisarts nodig, indien u in aanmerking wilt komen voor (gedeeltelijke) vergoeding. In de verwijsbrief geeft de huisarts een (vermoeden van een) diagnose aan. Het eigen risico is van toepassing.

Daarnaast zijn er ziektebeelden waarbij de behandeling niet door de verzekering vergoed wordt, zoals burn-out en relatietherapie.

Voor een aantal zaken kunt u helaas niet terecht bij Provego. Hieronder vindt u de zogenaamde 'exclusiecriteria':

 • Leeftijd jonger dan 16 jaar
 • Zwakbegaafdheid
 • Dementiesyndroom
 • Verslavingsproblematiek of middelenmisbruik
 • Begeleiding bij medicatie
 • Opname in het verleden of een beoogde opname
 • Vrijheidsbeperkende maatregel of gedwongen behandeling
 • Ernstige agressie
 • Seksueel ongewenst gedrag
 • Zware problematiek zoals psychoses, persoonlijkheidsstoornissen, suïcidaal gedrag, schizofrenie en bi-polaire stoornissen
 • Intensieve lichamelijke zorgvragen