Basis-GGZ

De Nederlandse overheid maakt een onderscheid tussen psychische klachten die thuis horen in de zogenaamde Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Bij Provego kunt u terecht voor klachten die binnen de Basis GGZ vallen. Dit zijn de lichte tot matige problemen, waarbij (kortdurende) behandeling door een psycholoog gebeurt. Voor behandeling in de Basis GGZ heeft u een verwijzing van de huisarts nodig, indien u in aanmerking wilt komen voor (gedeeltelijke) vergoeding.

Daarnaast zijn er ziektebeelden waarbij de behandeling niet door de verzekering vergoed wordt, zoals burn-out en relatietherapie.

Voor een aantal zaken kunt u helaas niet terecht bij Provego. Hieronder vindt u de zogenaamde 'exclusiecriteria':

 • Leeftijd jonger dan 16 jaar
 • Zwakbegaafdheid
 • Dementiesyndroom
 • Verslavingsproblematiek of middelenmisbruik
 • Begeleiding bij medicatie
 • Opname in het verleden of een beoogde opname
 • Vrijheidsbeperkende maatregel of gedwongen behandeling
 • Ernstige agressie
 • Seksueel ongewenst gedrag
 • Zware problematiek zoals psychoses, persoonlijkheidsstoornissen, suïcidaal gedrag, schizofrenie en bi-polaire stoornissen
 • Intensieve lichamelijke zorgvragen