Tarieven en vergoedingen

Met betrekking tot vergoedingen van behandelingen van Provego gelden de volgende mogelijkheden:

A: Vergoeding vanuit de basisverzekering
Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. De hoogte van de vergoeding hangt af van de polis en de bijbehorende voorwaarden die u heeft. Provego levert vergoede, ongecontracteerde zorg via Caredate (www.caredate.nl). Omdat er in Nederland veel verschillende soorten zorgpolissen bestaan, is het van belang dat u zelf nakijkt welke polis en voorwaarden u heeft. Mocht uw zorgverzekeraar aanvullende informatie over Caredate nodig hebben, neemt u dan gerust contact op!

Tarieven van de trajecten

Na de intake wordt er een opzet van het behandelplan gemaakt, waarbij de soort en de lengte van het traject duidelijk wordt. Een sessie duurt 45 tot 60 minuten. Het tarief van de trajecten ligt gemiddeld 10% tot 15% lager dan de maximaal voorgeschreven tarieven van de NZA. De hoogte van het tarief voor vergoede zorg is terug te vinden op de website van Caredate (www.caredate.nl). Het volledige traject is vrijgesteld van Btw.

B: Zelf betalen
U kunt er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen, bijvoorbeeld omdat u veel waarde hecht aan privacy. Alle informatie over uw klachten, diagnose en het verloop van de behandeling blijft tussen u en de behandelaar. Het voordeel hiervan is dat u geen verwijsbrief van de huisarts nodig heeft: de toegang tot de behandeling is laagdrempelig. Daarnaast vindt er geen gegevensuitwisseling met de zorgverzekeraar plaats.

Overigens wordt een groeiend aantal therapieën sowieso niet vergoed door de zorgverzekeraar. Hierbij kunt u denken aan relatietherapie, behandeling van burn-out en preventieve gesprekken. De kosten voor deze behandelingen moet u in principe zelf betalen.
Provego levert ook deze zorg via Caredate (www.caredate.nl). De hoogte van de tarieven is op voorgaande website terug te vinden.
U kunt ook direct terecht bij Provego voor Onvergoede Zorg. Een sessie van 45 minuten kost € 80,- (vrijgesteld van Btw).

C: Uw werkgever of een andere instantie vergoedt de behandeling
In een aantal gevallen bestaat de mogelijkheid dat uw werkgever of een andere instantie (zoals het UWV of de gemeente) uw sessies met de behandelaar van Provego (gedeeltelijk) betaalt.
- Stress bij het werk: in het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’ kan een werkgever een speciaal programma gericht op stress en mogelijke burn-out aan u beschikbaar stellen. Bespreek de mogelijkheden met uw werkgever.
- Re-integratie: bent u op het werk uitgevallen, dan is het in uw belang en het belang van uw werkgever dat u zo snel mogelijk terugkeert naar een gezonde en werkbare situatie. Vaak is een werkgever bereid om de kosten van een psycholoog (gedeeltelijk) te vergoeden. Bespreek de mogelijkheden met uw werkgever.
- UWV en gemeenten: deze instanties hebben vaak mogelijkheden om psychologische hulp (gedeeltelijk) te vergoeden. Deze mogelijkheden wisselen per instantie. Het beste kunt u bij hen naar de mogelijkheden vragen.